Polish Pages - Poliskie Strony Internetowe

 

  Polish - Polski                  

 

Informacje dla Szkół

Information for Schools


Informacje dla Rodziców

Information for Parents

               

                    Strony Uczniów                          Pupil Pages                 

 

In this section of iRespect.net you can find a range of information and resources - for both parents and schools - to support the education of Polish children in Gloucestershire.

Ta sekcja strony internetowej iRespect.net zawiera szereg informacji i pomocy  dydaktycznych dla rodziców i szkół. Celem tej strony jest wspieranie edukacji polskich dzieci w Gloucestershire.