Polish Pages - Poliskie Strony Internetowe

 

 

             

Polish - Polski

       Pupil Pages - Strony Uczniów        

  • Introduction - Wprowadzenie

Here you can see some examples of work by Polish pupils in Gloucestershire schools. Please let us know if you would like to feature your work here!

Contact READS on 01452 427261 or email reads@gloucestershire.gov.uk

Poniżej przedstawiamy prace, wykonane przez polskich uczniów w szkołach Gloucestershire.  Jeżeli chcesz umieścić tu swoją  pracę, prosimy o kontakt z READS : nr.tel. 01452 427261, email: reads@gloucestershire.gov.uk

If you are sending photos, you will need parental permission. Download a permission letter here.

Jeżeli wysyłasz zdjęcia, załącz formularz zgody od rodziców. Tutaj możesz wydrukować formularz. Polish  English

 

Easter in Poland

Wielkanoc w Polsce

Polish students from two schools in Cheltenham (St. Gregory's Primary School and Pittville Secondary School) prepared a display about Easter in Poland.

Polscy uczniowie z dwóch szkół w Cheltenham (St. Gregory's Primary School and Pittville Secondary School) przygotowali wystawę o Świętach Wielkanocnych w Polsce.

Christmas in Poland

Święta Bożego Narodzenia w Polsce

Polish students from St. Gregory's Primary School, Cheltenham prepared a display about Christmas in Poland.

 

Uczniowie ze szkoły podstawowej St. Gregory's w Cheltenham przygotowali wystawę o Świętach Bożego Narodzenia w Polsce.

Heron School, Abbeymead

Szkoła Heron w Abbeymead

Polish pupil working with support from Mrs Sharma, READS.

Polscy uczniowie pracujący pod kierunkiem pani Sharma z READS.

St. Peter's High School Arts and Minds

Szkoła St. Peter’s w Gloucester

Alice was Highly Recommended for her artwork in the NASUWT Arts  and Minds Competition.

Prace Alicji, która wzieła udział w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez NASUWT.